36 C
Hanoi
Thứ Ba,22/06/2021
spot_img
More

  Chứng nhận iso 22000

  ISO 22000 là gì? 

  – ISO 22000 là tiêu chuẩn do Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) xây dựng tập trung vào an toàn thực phẩm. Tên đầy đủ là ISO 22000 Food safety management systems – Requirements for any organization in the food chain (Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm – Yêu cầu đối với các tổ chức trong chuỗi thực phẩm).

  – ISO 22000: 20018 quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý an toàn thực phẩm trong đó tổ chức trong chuỗi thực phẩm cần phải chứng minh khả năng kiểm soát các mối nguy về an toàn thực phẩm để đảm bảo rằng thực phẩm an toàn tại thời điểm con người tiêu thụ.

  – Tiêu chuẩn này tích hợp các nguyên tắc của hệ thống Phân tích Mối nguy và Điểm Kiểm soát Tới hạn (HACCP – Hazard Analysis and Critical Control Point) do Ủy ban Codex Alimentarius xây dựng để đảm bảo an toàn thực phẩm ở mọi mức độ. Tiêu chuẩn này chỉ ra cách một tổ chức có thể chứng minh được khả năng kiểm soát các mối nguy an toàn để đảm bảo rằng thực phẩm là an toàn. Bằng các yêu cầu có thể đánh giá, tiêu chuẩn này kết hợp kế hoạch HACCP với các chương trình tiên quyết cũng như các yêu cầu về hệ thống an toàn thực phẩm khác hướng tới mục tiêu giúp cho một doanh nghiệp thực phẩm đảm bảo chất lượng an toàn cho tất cả các sản phẩm đầu ra của mình.

  Tiêu chuẩn ISO 22000 áp dụng cho doanh nghiệp nào? 

  ISO 22000 có thể được áp dụng bởi bất kỳ tổ chức nào trong chuỗi cung ứng thực phẩm. Nó có thể áp dụng cho tất cả các tổ chức, bất kể quy mô, có liên quan đến bất kỳ khía cạnh nào của chuỗi thực phẩm và muốn triển khai các hệ thống cung cấp các sản phẩm an toàn một cách nhất quán.

  Tổ chức trong chuỗi thực phẩm bao gồm từ nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi và nhà sơ chế thực phẩm, nhà bảo quản, vận chuyển, nhà thầu phụ cho tới các nhà phân phối và điểm dịch vụ bán lẻ (cùng với các tổ chức có liên quan như nhà sản xuất thiết bị, vật liệu bao gói, dịch vụ làm sạch, các nguyên liệu và thành phần phụ gia).

  Lịch sử các phiên bản sửa đổi của ISO 22000:

  ISO 22000 được xuất bản lần đầu vào năm 2005 và được cập nhật, sửa đổi vào năm 2018. Phiên bản hiện tại của tiêu chuẩn ISO 22000 là ISO 22000:2018 được ban hành vào ngày 19/06/2018 bởi Tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO, thay thế cho phiên bản ISO 22000:2005. Đây là tiêu chuẩn mới nhất quy định cụ thể các yêu cầu cơ bản cho hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (FMS).

  Mô hình hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo bộ tiêu chuẩn ISO 22000, từ lâu đã được biết đến như một công cụ quản lý giúp các doanh nghiệp phòng ngừa các rủi ro về an toàn thực phẩm (ATTP).

  Áp dụng ISO 22000 như thế nào?

  Tiêu chuẩn ISO 22000 vận dụng cách tiếp cận theo quá trình, kết hợp chặt chẽ chu trình Hoạch định – Thực hiện – Kiểm tra – Hành động (PDCA) với tư duy dựa trên rủi ro.

  Cách tiếp cận theo quá trình này giúp tổ chức hoạch định các quá trình của tổ chức và sự tương tác của các quá trình đó.

  Chu trình PDCA giúp tổ chức đảm bảo rằng các quá trình của tổ chức được cung cấp nguồn lực và được quản lý một cách thỏa đáng, các cơ hội cải tiến được xác định và thực hiện.

  Tư duy dựa trên rủi ro giúp tổ chức xác định các yếu tố có thể làm cho các quá trình và HTQL ATTP của tổ chức chệch khỏi kết quả được hoạch định, đưa ra các biện pháp kiểm soát để ngăn ngừa hoặc giảm thiểu những tác động bất lợi.

  Để áp dụng ISO 22000 vào thực tế sản xuất chế biến thực phẩm thì cần thực hiện các bước sau:

  Bước 1: Đào tạo cho cán bộ quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 22000

  Việc đào tạo này nhằm đảm bảo:

  – Cán bộ quản lý an toàn thực phẩm phải nhận thức được các yêu cầu cũng như nắm được những nguyên lý phòng ngừa mối nguy gây mất an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000;

  – Nhận thức được các mối nguy gây mất an toàn thực phẩm và phân tích được các mối nguy đó.

  Bước 2: Chỉ định trưởng nhóm An toàn thực phẩm và các thành viên

  – Các thành viên trong ban an toàn thực phẩm sẽ đóng vai trò chủ lực việc hoạch định và xây dựng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.

  Bước 3: Tiến hành thực hiện phân tích mối nguy mất an toàn thực phẩm; xác định các biện pháp phòng ngừa

  Nhóm an toàn thực phẩm của doanh nghiệp sẽ thực hiện phân tích mối nguy mất an toàn thực phẩm đối với sản phẩm. Sau khi phân tích xác định được các mối nguy bước tiếp theo đó là xác định các biện pháp – công đoạn cần phòng ngừa và các chỉ tiêu/thông số cần kiểm soát để phòng ngừa mối nguy phát sinh.

  Bước 4: Xây dựng các Quy trình và hướng dẫn thực hiện công việc để kiểm soát mối nguy 

  – Từ các phân tích ở bước 3 cần, nhóm an toàn thực phẩm của doanh nghiệp cần xây dựng các Quy trình và hướng dẫn thực hiện công việc để kiểm soát mối nguy gây mất an toàn thực phẩm.      

  – Quy trình cần tập trung vào các thông số/chỉ tiêu chính cần phải kiểm soát trong từng công đoạn để phòng ngừa mối nguy phát sinh tại công đoạn đó một cách hiệu quả nhất.

  Bước 5: Vận hành theo các Quy trình và hướng dẫn đã thiết lập

   – Các Quy trình/hướng dẫn chuẩn đã được thiết lập thì phải được tuân thủ và lưu trữ bằng chứng thực hiện, đặc biệt tại các công đoạn kiểm soát mối nguy an toàn thực phẩm

  – Thời gian vận hành phải đảm bảo phù hợp với đặc thù sản xuất sản phẩm và thời gian sản xuất ra thành phẩm

  Bước 6: Đánh giá nội bộ để giám sát và tuân thủ

  Các phòng ban/bộ phận trong doanh nghiệp cần tiến hành thực hiện đánh giá chéo lẫn nhau để đánh giá việc tuân thủ thực hiện theo các quy trình/hướng dẫn đã thiết lập một cách nghiêm ngặt. Việc đánh giá này cần được thực hiện ít nhất 1 năm/lần

  Bước 7: Lãnh đạo xem xét, đánh giá tổng thể 

  Kết quả của cuộc đánh giá nội bộ được báo cáo tới lãnh đạo cao nhất để quyết định các cải tiến và đưa ra những điều chỉnh cần thiết để chính thức phê duyệt vận hành hệ thống và nâng cao hiệu quả kiểm soát an toàn thực phẩm.

  Bước 8: Đăng ký chứng nhận tới Tổ chức chứng nhận có năng lực

  Để đảm bảo việc tuân thủ và đáp ứng đầy đủ theo các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 22000 doanh nghiệp cần phải đăng ký và được chứng nhận bởi Tổ chức chứng nhận được Bộ Khoa học – Công nghệ có năng lực đáp ứng theo chuẩn mực quốc tế.

  Tại sao phải chứng nhận ISO 22000?

  Tiêu chuẩn ISO 22000:2018 nhằm cung cấp một hệ thống quản lý an toàn thực phẩm toàn diện bao gồm các yêu cầu: Quản lý tài liệu hồ sơ, cam kết của lãnh đạo, quản lý nguồn lực, hoạch định và tạo sản phẩm an toàn, kiểm tra xác nhận, xác định nguồn gốc, trao đổi thông tin, cải tiến hệ thống. Doanh nghiệp có thể sử dụng các nguồn lực bên trong (nhân viên của tổ chức) hoặc các nguồn lực bên ngoài (tư vấn) để đáp ứng các yêu cầu này.

  Tiêu chuẩn ISO 22000:2018 hiện nay là tự nguyện áp dụng. Tuy nhiên cho dù không có quy định bắt buộc áp dụng, thì xu hướng lựa chọn ISO 22000:2018 đối với doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm vẫn trở thành phổ biến.

  Mục tiêu là giúp các doanh nghiệp chế biến, sản xuất thực phẩm kiểm soát các mối nguy về vật lý (mảnh kim loại, mảnh thủy tinh, gỗ, sạn, cát, tóc…), hóa học (độc tố, kim loại nặng, thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất…), sinh học (vi khuẩn, nấm mốc, virus, ký sinh trùng…) từ khâu nuôi trồng, đánh bắt cho tới khi thực phẩm được sử dụng bởi người tiêu dùng, nhằm đảm bảo an toàn về thực phẩm.

  Lợi ích của chứng nhận ISO 22000

  Bộ tiêu chuẩn ISO 22000 đưa ra các yêu cầu và hướng dẫn áp dụng cho các tổ chức tham gia vào chuỗi thực phẩm từ sản xuất thức ăn chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến, bao gói, lưu giữ, vận chuyển cho đến cung cấp suất ăn,.. không phân biệt quy mô và loại hình sản xuất thực phẩm. Qua đó, nó giúp cho tổ chức áp dụng thiết lập một hệ thống phòng ngừa có hiệu lực để ngăn chặn việc xảy ra các rủi ro ATTP. 

  • Có khả năng cung cấp ổn định thực phẩm an toàn và các sản phẩm, dịch vụ có liên quan đáp ứng yêu cầu của khách hàng, yêu cầu luật định và chế định hiện hành;
  • Giải quyết được các rủi ro liên quan đến mục tiêu của tổ chức;
  • Có khả năng chứng minh sự phù hợp với các yêu cầu của HTQL ATTP cụ thể, Tin cậy hơn trong các công bố. 
  • Thẩm định và đánh giá các yêu cầu an toàn thực phẩm được thiết lập theo thỏa thuận với khách hàng và chứng minh sự tuân thủ các yêu cầu này;
  • Thống nhất thông tin hiệu quả về các vấn đề an toàn thực phẩm với các bên quan tâm trong chuỗi thực phẩm;
  • Giảm giá thành sản phẩm do giảm chi phí xử lý sản phẩm sai hỏng, chi phí và thời gian đánh giá thử nghiệm trong quá trình giao nhận, đấu thầu;
  • Gia tăng cơ hội cạnh tranh trên thị trường với bằng chứng được thừa nhận về sự phù hợp với một tiêu chuẩn đã được chấp nhận ở cấp độ quốc gia, khu vực hay quốc tế;
  • Đáp ứng các yêu cầu luật định của quốc gia và có cơ hội để vượt qua rào cản kỹ thuật của nhiều thị trường trên thế giới với các thỏa thuận thừa nhận song phương và đa phương Quản lý có hệ thống các chương trình tiên quyết.
  • Tiết kiệm nguồn tài nguyên bằng cách giảm dư thừa.
  • Đảm bảo tuân thủ chính sách đã công bố về an toàn thực phẩm;
  • Chứng minh sự tuân thủ này cho các bên quan tâm;
  • Có được niềm tin của khách hàng, người tiêu dùng và cộng đồng.
  • Thoả mãn nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về chất lượng và an toàn của sản phẩm. 

  Related Articles

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  Kết nối với chúng tôi

  8,695FansLike
  585FollowersFollow
  304SubscribersSubscribe
  - Thông tin công ty -spot_img

  Bài viết mới nhất

  0843 143 143
  error: Thông báo: Nội dung được bảo vệ !!